FORGOT YOUR DETAILS?

formidler nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid.

Folkehelsearbeid er alle samfunnssektorers bidrag for å sikre god helse i befolkningen. Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag.
TOP