Tilsagnsbrev

Vil du at ‘Helserådet’ fortsatt skal utgis etter 1. juli i år?

Kjære mottager / leser av ‘Helserådet’.

Det er kanskje ikke det rette tidspunkt å be om oppmerksomhet omkring ‘Helserådet’ nå, men jeg skriver allikevel.

Som utgiver og redaktør av ‘Helserådet’ ønsker jeg å orientere om den vanskelige økonomiske situasjonen som bladet befinner seg i, spesielt fra 1. juli i år og noen tanker om muligheten for videre drift.

 

Litt historikk

Jeg startet ‘Helserådet’ i januar 1993. F.o.m. 2008 ble bladet tatt opp i porteføljen til det som den gang het Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten, undertegnede arbeidet da som deltids ansatt redaktør, og Kunnskapssenteret bidro med grafisk assistanse. I 2015 ble Kunnskapssenteret integrert i Folkehelseinstituttet (FHI) hvor Helsebiblioteket ble en egen avdeling. Undertegnede fortsatte som redaktør ansatt på pensjonistbetingelser.

Bladet var hele tiden abonnementsbasert. Abonnementsinntektene gikk til Kunnskapssenteret, etter hvert til Folkehelseinstituttet, men da den den digitale utgaven (slik man kjenner den i dag), ble lansert i 2015, ble det besluttet at denne versjonen skulle utgis vederlagsfritt. Folkehelseinstituttet besluttet i tidlig i 2016 at papirutgaven skulle opphøre. Litt senere, det samme året, varslet FHI at de, av økonomiske grunner, på sikt, ikke lenger ønsket å utgi bladet i det hele tatt. Denne beslutningen ble effektuert med virkning fra 1. juli 2018. Dermed var ‘Helserådet’ nedleggelsestruet. Imidlertid klarte jeg å mobilisere frivillige bidrag fra en del lesere og fra tre forskjellige foreninger: NORSAM (Norsk samfunnsmedisinsk forening), Folkehelseforeningen og NEMFO (Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid) slik at utgivelsene kunne fortsette. Jeg brukte også de midlene som fulgte med tildelingen av Karl Evangs folkehelsepris i mai 2019. FHI påtok seg dog fortsatt grafisk assistanse inntil videre.

I november 2019 fattet FHI’s ledelse vedtak om at alt samarbeid mellom Helsebiblioteket og Helserådet skal avsluttes innen utgangen av juni 2020. Da faller også bidraget i form av grafisk assistanse bort.

 

Hva gjør vi nå?

Et alternativ er å resignere og innrette seg på at siste nummer av ‘Helserådet» blir utgitt 19. juni i år. Men det finnes et alternativ som jeg med dette vil invitere mottagerne / leserne til å vurdere nærmere: kan dere tenke dere å gi et tilsagn om et støttebeløp på kr. 300,- hver?  Det betyr ikke at de som ikke deltar med et slikt beløp, mister bladet. Jeg ønsker nemlig at ‘Helserådet’ fortsatt skal være tilgjengelig for alle dagens mottagere/lesere. Det eneste forbeholdet som må tas, er at sum tilsagnsbeløp vil være tilstrekkelig til å dekke redaksjonelle og grafiske utgifter for hele året 1.7.2020 – 30.6.2021. Hvis det ikke oppnås, vil selvfølgelig heller ikke tilsagte beløp bli innkrevd.

Jeg håper, som dere skjønner, på muligheten av fortsatte utgivelser av ‘Helserådet’!

Underskrift

Meld deg på tilsagn her!