FORGOT YOUR DETAILS?

formidler nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid.

Kjære tidligere mottagere av ‘Helserådet’

Som mange av dere vil ha notert, ble ‘Helserådet’ nedlagt sist sommer etterat Helsebiblioteket i FHI, av økonomiske grunner, ikke lenger fant å kunne støtte arbeidet med den grafiske utformingen av bladet....Les mer her

TOP