Personvernerklæring

Personvernerklæring for Helserådet Rapport

1. Behandlingsansvarlig
Anders Smith er på vegne av Helserådet Rapport behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre abonnenter: Navn, adresse og e-postadresse.

3. Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Å administrere ditt abonnement.

4. Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, e-postadresse benyttes for å oppfylle abonnementet. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

5. Innhenting av personopplysninger
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt abonnement lagres i vårt register så lenge abonnementet varer.

8. Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud
Anders Smith og ASAP Media påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
ande-smi@online.no

Helserådet Rapport
v/anders Smith