FORGOT YOUR DETAILS?

Tilsagnsbrev

Kjære tidligere mottagere av ‘Helserådet’

Som mange av dere vil ha notert, ble ‘Helserådet’ nedlagt sist sommer etterat Helsebiblioteket i FHI, av økonomiske grunner, ikke lenger fant å kunne støtte arbeidet med den grafiske utformingen av bladet. Da hadde FHI allerede to år tidligere (1.7.2018) stoppet å betale for det redaksjonelle arbeidet og frasagt seg utgiveransvaret. Denne sørgelige utviklingen ble nærmere omtalt i siste nummer av ‘Helserådet’ som ble utgitt den 19. juni.

Den vanskelige situasjonen for Helsebiblioteket er ytterligere blitt forsterket utøver høsten. Bl.a. har Helsebiblioteket blitt tvunget til å si opp så godt som alle sine tidsskrift-abonnementer. Dagens Medisin har hatt flere omtaler av dette i det siste. Undertegnede ble ansatt i en liten stilling som emnebibliotekredaktør for samfunnsmedisin og folkehelse. Her fikk jeg, igjen av økonomiske grunner, ikke ledelsens tilslutning til noen nødvendige justeringer pluss at ledelsen ikke klarte å lage mer enn 2 meget korte nyhetsbrev som ligger på www.helsebiblioteket.no. Helsebibliotekets relativt ny-tilsatte leder sluttet nå 1. januar, og undertegnede fikk ikke fornyet sin arbeidsavtale. I øyeblikket er det usikkert om Helsebiblioteket kommer til å fortsette som en selvstendig enhet. Alternativet er at virksomheten plasseres i noen andre av FHI’s områder.

Undertegnede savner det å kunne dele nyheter og annet stoff om samfunnsmedisin og folkehelse med dere som arbeider “der ute”, i kommunehelsetjenesten eller andre steder hvor man arbeider med folkehelsetiltak – ofte i vid forstand. Jeg planlegger derfor å gjenoppta virksomheten, men den vil da måtte være abonnementsbasert slik den var det fra starten av i 1993 og frem til FHI hadde inkludert bladet i sin portefølje og gjort det gratis i 2016. Prisen for et årsabonnement vil være kr. 500,- (det er forøvrig det samme som abonnementet kostet i 1993). Jeg må ta forbehold om at et tilstrekkelig antall melder seg på. Bestilling av abonnement kan skje ved at dere melder dere på tilsagn ved å bruke linken under.

 
Underskrift

   Meld deg på tilsagn her!

TOP